laatste nieuws coronavirus

Laatste nieuws i.v.m. het coronavirus

Geachte patiënt,
Vandaag, 1 mei, hebben wij van het RIVM en onze koepelorganisatie toestemming gekregen om de praktijk weer te openen om -onder voorwaarden- te beginnen met het 1 op 1 behandelen van onze patiënten.
Praktisch gezien komt het erop neer dat wij de noodzakelijke behandelingen kunnen verrichten bij de patiënten die geen COVID-19 klachten hebben, eventueel in combinatie met telefonische begeleiding en beeldbellen. Om de veiligheid van patiënt en behandelaar te waarborgen kan dan gebruik gemaakt worden van persoonlijke beschermingsmiddelen, en indien mogelijk houden wij 1.5 m afstand.
Ook mogen wij spoedconsulten aan huis verrichten om lichamelijke schade die onomkeerbaar is te voorkomen; dit mag ook bij patiënten die COVID-19 klachten hebben. In dit geval wordt zeker gebruik gemaakt van beschermingsmiddelen.
Groepstrainingen zijn op dit moment helaas nog niet mogelijk. Het is wel mogelijk om met maximaal 2 personen in de trainingsruimte onder begeleiding van 1 fysiotherapeut een beweegprogramma uit te voeren waarbij de 1.5 m regel bepalend is.

Wat zijn de voorwaarden?
. Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid, hoestproblemen of koorts (vanaf 38 graden)?
. Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
. Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
. Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
. Deze voorwaarden gelden natuurlijk ook voor de behandelende fysiotherapeut, deze zal in dat geval geen behandeling uitvoeren en is in quarantaine geplaatst, en zal het werk hervatten na goedkeuring van de bedrijfsarts/ GGD. Er komt binnenkort de mogelijkheid om daarop getest te worden.
Als tenminste 1 vraag met ja beantwoord wordt, kan geen 1 op 1 behandeling worden verricht, ook niet op een afstand van 1.5 m. In dat geval wordt u verzocht thuis te blijven en uw afspraak te annuleren. Dit mede omdat wij ook een kwetsbare patiëntenpopulatie hebben die in de praktijk behandeld wordt. Telefonische begeleiding en beeldbellen zijn wel mogelijk.
. Deze voorwaarden gelden natuurlijk ook voor de behandelende fysiotherapeut, deze zal in dat geval geen behandeling uitvoeren, is in quarantaine geplaatst en zal het werk hervatten na goedkeuring van de bedrijfsarts/ GGD. Er komt binnenkort de mogelijkheid om daarop getest te worden.

Hygiëne en het coronavirus
Hygiëne en aandacht voor ziekteverschijnselen zijn altijd belangrijke onderdelen binnen onze praktijk. Wij zijn nu extra alert en nemen maatregelen om ons allemaal te beschermen. Zo kunnen wij gebruik maken van een mondkapje, een veiligheidsbril, handschoenen en een wegwerp schort. Verder wassen wij voor de behandeling onze handen en gebruiken wij desinfecterende gel.
-Wij reinigen deurklinken, behandelbanken, het toilet en trainingsapparatuur in de oefenzaal extra.
-Wij zorgen voor voldoende luchtcirculatie in alle ruimtes.
-Er is een “kuchscherm” geplaatst boven de balie.
-Waar nodig worden stickers aangebracht om de 1.5m afstand aan te geven.
-Wij behandelen geen patiënt die aangeeft koorts te hebben, hoest, neusverkouden of benauwd is. Wanneer wij merken dat u deze verschijnselen heeft verwijzen wij u naar de huisarts, waarna wij daarna zorgen voor ontsmetting van de ruimte(s) waar u bent geweest
-Was uw handen bij binnenkomst in de praktijk grondig (minimaal 20 seconden) met zeep, daarnaast kunt u ook gebruik maken van de desinfecterende gel. Neem naast een handdoek om de handen af te drogen ook een grote handdoek mee, deze wordt gebruikt om de behandelbank te bedekken. En wat voor ons allemaal geldt: hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, houd zoveel mogelijk 1.5 m afstand.
-Komt u met een begeleider? Helaas is het niet toegestaan dat de begeleider in de wachtruimte plaatsneemt. Deze mag ook niet in de behandelkamer komen.
-Wij adviseren u om voor het bezoek aan de praktijk thuis naar het toilet te gaan.

Overigens moet hierbij wel worden gemeld dat het RIVM heeft aangegeven dat het gaat om noodzakelijke zorg die niet uitgesteld kan worden tot na 19 mei en niet op 1.5m afstand plaats kan vinden. Deze aanbeveling nemen wij mee bij de beoordeling om onze patiënten weer in behandeling te nemen, en wordt met de patiënten besproken.