Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie

De sportfysiotherapeut: het beste resultaat.
U bent graag in beweging, en dat wilt u zo houden.
U zoekt een deskundig advies in de sport.
U wilt sportspecifiek behandeld worden.
Speciaal voor sporters: de sportfysiotherapeut.
U sport,
zaalvoetbal bijvoorbeeld. Of u tennist wekelijks. U doet aan aerobics, speelt mee in de handbalcompetitie.
Welke sport u ook beoefent of op welk niveau, of u nu oud of jong bent, u bent graag in beweging. En dat wilt u zo houden.

U heeft ambities,
en wilt de marathon van Rotterdam lopen of leren skaten. Weet u dan hoe u zich zonder blessures kunt voorbereiden? En ook hoe u straks weer lekker kunt gaan badmintonnen na uw knieoperatie? U vraagt zich af hoe u toch uw conditie behoudt terwijl u geblesseerd bent en of u wel kunt blijven sporten tijdens uw zwangerschap. Mag je als jeugdige sporter, volop in de groei, al aan krachttraining doen.? En hoe vaak dan, hoe lang, en hoe zwaar?

Of misschien sport u juist nog niet,
maar u zou het eigenlijk wel graag willen. Hoe pakt u dat aan?
Welke sport of bewegingsprogramma’s zijn geschikt voor u?
Ook als u een chronisch ziekte of handicap heeft.

Speciaal voor (aankomende) sporters.
Kortom u wilt geen blessures maar wel een deskundig advies en een gerichte behandeling. Die deskundigheid is er: Speciaal voor (aankomende) sporters is er de sportfysiotherapeut.

Alle goede dingen bestaan in drieën.
Dat geldt ook voor de specialismen van de sportfysiotherapeut: hij behandelt, voorkomt en adviseert met het beste resultaat.

Sportfysiotherapeutische behandeling.

U heeft een blessure of u raakt overtraind. Dan wilt u zo snel mogelijk weer op de been. Met een alternatief trainingsschema desnoods, maar wilt u blijven sporten als dat kan en uw conditie behouden. Vraag dan uw huisarts of specialist om een verwijzing naar een sportfysiotherapeut.

Een Sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens het sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij ook hoe belangrijk de sport voor u en uw vereniging is. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij met u maakt. Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. Hij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan.
Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.

Uw Sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. En braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur. Hij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau. Hij overlegt zo nodig met uw trainer over een aangepast trainingsschema. U merkt dat u een stuk makkelijker praat met een specialist die u als sporter benadert.

Preventie in de sport.
Dan merkt u ook dat de sportfysiotherapeut automatisch uw sportschoen onder de loep zal nemen. Hij zal vragen naar de ondergrond waarop u traint, de materialen die u gebruikt in de opbouw van de training. Hij zal u zeker wijzen op het belang van een goede warming-up en cooling-down. Zorg dat u kunt blijven sporten en voorkom herhaling van dezelfde sportblessure. Vraag de sportfysiotherapeut hoe. Voorkomen is beter dan genezen.

Daarom is preventie voor de sportfysiotherapeut nummer 1. En voor u natuurlijk ook, want bij sport is het middel om gezondheid te bevorderen en andere ziekten als gevolg van inactiviteit te voorkomen.
Ook als u een chronische ziekte of handicap heeft.
Rust Roest.
Dus blijf verantwoord in beweging en ga ook voor het sporten langs bij de sportfysiotherapeut.
Dus ook als u geen klachten heeft.

Sportfysiotherapeutisch advies
De sportfysiotherapeut behandelt, voorkomt en adviseert. Hij is echt een breed geschoolde allrounder en advisering is een belangrijke taak binnen zijn dagelijkse werk. Hij bekijkt of u geschikt bent voor u sport, maar adviseert hij u over de juiste grip van uw tennisracket en een passende techniek bij uw lichaamsbouw en fysieke mogelijkheden. En over hoe u het zadel van uw racefiets op de juiste hoogte instelt en de afstand tot het stuur bepaalt, zodat u geen (rug)klachten krijgt. Hij geeft u handvatten om zelf iets te doen als u last acute of sluimerende blessures krijgt. Hij leert u tapen en bandageren en adviseert uw trainer hoe u om moet gaan met blessure binnen uw sport.

Bovendien let hij op uw voeding als u bijvoorbeeld traint voor een triatlonwedstrijd. Ook chronisch zieken en gehandicapten kunnen prima terecht voor een sport- of bewegingsadvies. Kijken naar wat u wel kunt in plaats van naar uw beperkingen, dat is de kunst. Reken maar dat een advies van een sportfysiotherapeut uw plezier en resultaten in de sport ten goede komt.

De sport bewijst het.
“Drie jaar lang bleef ik tijdens mijn judo last houden van mijn schouder. Wilde te snel de mat op. Verviel van blessure in blessure.
Is het weer raak? Vroeg mijn huisarts. Dan loop je tegen die muur op. Ik dacht dat ik er zou komen. Maar weer was ik niet in vorm voor de kampioenschappen. Zakte daardoor mentaal steeds dieper weg. Zou het me ooit nog lukken. Toen hoorde ik van Jos, een sportfysiotherapeut. Ik woon niet eens zover van hem vandaan. En nu, aan de vooravond van een groot judotoernooi, durf ik zelfverzekerd te roepen dat ik nationaal judokampioen kan worden. Hij behandelde me anders dan er tot dan toe gebeurd was en toe was ik blessurevrij. Dat was ongelooflijk, voor het eerst sinds drie jaar! En ik ben nog steeds blessurevrij. Daar zorgt mijn sportfysiotherapeut wel voor!”

Kwaliteit erkend.
Een sportfysiotherapeut is geen alleskunner of een wondertherapeut.
Hij weet waar zijn deskundigheid ophoudt en zal u dan ook tijdig en gericht doorverwijzen. Hij werkt daarom nooit alleen, maar altijd vanuit een intercollegiaal netwerk van huisartsen, sportartsen, chirurgen en orthopeden, Sport Medische Instellingen, Olympische Steunpunten, Sportmasseurs, trainers en sportdietisten.

Bovendien staat een erkende sportfysiotherapeut geregistreerd zodat hij u garantie geeft op een uitstekende kwaliteit van uw behandeling en begeleiding. Die garantie kan hij u bieden door de continue kwaliteitsverbetering waaraan hij werkt, in de vorm van verplichte scholing en de jaarlijkse toetsing en herregistratie van zijn kwaliteiten als sportfysiotherapeut.

Een Erkende sportfysiotherapeut staat ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg, de NVFS.
Deze vereniging is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de KNGF en is erkend door het Ministerie van VWS als officiële koepelorganisatie in de sportgezondheidszorg.

De NFVS is buitengewoon lid van het NOC*NSF en werkt met hen en Consument en Veiligheid samen in het meerjarenprogramma SPORTBLESSURE VRIJ. De NVFS is handvestondertekenaar van het landelijk actieprogramma Nederland in beweging! Van NOC*NSF in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting, de Nederlandse Kankerbestrijding/KWF, de stichting Jeugd in Beweging en vele anderen.

Bron vermelding : Folder NVFS “De Sportfysiotherapeut: het beste resultaat”.